Ego/ziel

Ego/ziel

Het EGO is op dit moment behoorlijk aanwezig in ons collectief bewustzijn….het kan merkbaar zijn door onrust, onmacht, vermoeidheid, oude klachten die in eens weer opspelen….al met al het is niet een gemakkelijke tijd.

Doordat het collectief is, raken we ook snel geïrriteerd door onze medemensen, korte lontjes…slechte communicatie, eigenbelangen en ander ego gedoe 😊 op kleine schaal en wereld niveau!!

Het ego wil macht en hebzucht dus laten we dat ook zien in ons gedrag….dat kan een oud patroon zijn van vorige levens of van dit leven, als het thema je raakt, weet je dat je nog wat op te ruimen hebt.

Laat je niet verleiden tot snelle acties, maar doorvoel wat er aan het gebeuren is in jezelf en maak je gebied daarna groter en voel wat het collectief opgelost wil hebben, verbind je er dan niet mee, maar los je eigen stuk in jezelf op waardoor je het collectief ook helpt om oude patronen en systemen op te ruimen.

Op die manier kunnen we het ego minder kans geven om te groeien, we willen met elkaar een andere kant op en die gelegenheid is in het NU aan de orde, wanneer het voor jezelf te ingewikkeld gaat worden, praat er met anderen over. Het liefst natuurlijk ten eerste gelijkgestemden en daarna als het goed voor je voelt mensen die een andere mening hebben dan jij.

Door in verbinding te komen en te blijven met elkaar maken we het ook gemakkelijker om het ego een halt toe te roepen.

Onze Ziel onze potentie die in ons allemaal aanwezig is, wil in deze tijd meer zichtbaar worden, maar ons ego zal dat niet zonder slag of stoot laten gebeuren.

Stilte en liefde zijn de antwoorden die je nodig hebt om in het collectief iets te betekenen.

Alles wat je denkt, voelt of idee….verbind zich met het collectief, dus blijf voorzichtig met je gedachten en je oordelen over jezelf of de ander, het heeft allemaal invloed in onze leefwereld. Zodra we ons dat meer bewust zijn, kan er meer vrede en liefde in de wereld zijn.

Het is NU niet de tijd om achterover te leunen en te hopen dat het WEL beter gaat worden, zonder onze inzet en directe manier van hoe we ons presenteren qua houding en gedachten, zal het niet lukken.

Sus jezelf niet in slaap met dat het morgen ook wel kan…..het is NU aan de tijd om ons bewustzijn te vergroten en onze verantwoordelijkheid te nemen die al eeuwen in onszelf opgeslagen zit.

Maak gebruik van je onmetelijke wijsheid en weet dat je altijd verbonden met iederéén….alle zielen hebben een eigen potentieel om te doen wat de ziel te doen heeft op aarde, volg je impulsen en weet dat je ziel de weg weet. Je herinneren wie je bent is daar natuurlijk onderdeel van….door mensen/spiegels tegen te komen die je daarbij helpen goed/kwaadschiks naar aardse begrippen ga je je weg vinden naar heling en genezing van moeder Aarde en de mensheid.

Alle inzet zal met liefde ontvangen worden en omgezet worden in vrede en rust.

Laat je de komende tijd niet sturen door je ego …. maar volg eens wat meer je ziel/bezieling, je kunt dan voelen en ervaren dat het leven net iets gemakkelijker gaat worden…..iets meer vanzelfsprekend!!!

Lichtgroet, Hennie.