Grenzen vervagen

29e blog

Grenzen vervagen…..

Overal op de wereld is het belangrijk dat grenzen gaan vervagen en we er Samen iets van gaan maken….!!

Grenzen kunnen op verschillende manieren gevoelt worden, landelijk, gevoelsmatig, energetisch, fysiek enz. we hebben er allemaal direct of indirect mee te maken.

Onze eigen grenzen vinden en aangeven maar ook in het land waar je woont of het deel van de wereld.

We zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden of we dat nu willen of niet…..we zijn in de ziel allemaal één en dat is wat er NU aan het verschuiven is. We zijn allemaal eilandjes geworden, wat vaak al begint in onze relaties…..dat is nu ook zichtbaar in het grotere geheel, landen of werelddelen begrenzen zich, de bedoeling van het universum is dat we gaan leren Samen Werken en dat we elkaar zien zoals we zijn, verschillend van cultuur of overtuiging, kleur of gender maar dat we allemaal gelijk zijn, kijk maar naar het virus, we kunnen het allemaal krijgen, niemand uitgezonderd…..het nodigt ons uit om te Samen werken en te delen wat belangrijk is, zodat er meer gelijkheid komt en we niet op ons eigen eiland blijven zitten.

Niet een gemakkelijke beweging zoals we op dit moment merken op de wereld, er is weerstand en rebellie…..maar zonder dat komen we niet waar we moeten zijn, aan rust en stabiliteit gaat vaak gedonder aan vooraf….het moet uitgeleefd worden, het oude dat wat los gelaten wil worden verdwijnt en het NIEUWE is in aantocht, die tussenfase zitten we nu en dat ziet er niet fraai uit maar we hebben het wel nodig om de naar een nieuwe tijd te gaan.

We zijn allemaal op dit moment op Aarde als mens/ziel, om het met elkaar mogelijk te maken om deze verandering vorm te geven, ieder op zijn of haar unieke manier……voel eens wat je missie is op dit moment van de tijd…..dat hoeven geen grote gebaren te zijn maar het kan ook een innerlijk besluit zijn om anders met je gedachten of energie om te gaan, je missie ligt altijd dichtbij jezelf en hoef je niet veel voor te doen, alleen STIL te worden en vragen wat nu te doen in de situatie waar je zit.

Ik ben vol vertrouwen dat het ons als mensheid gaat lukken om het roer om te gooien, we hebben geduld en mededogen nodig om ons te verhouden tot de ander…..!!

IK BEN JIJ EN JIJ BENT MIJ

Als we dat gaan voelen en begrijpen maken we een grote stap naar een mooiere betere wereld, kijk naar de ander en weet dat jij het bent……dan ga je vast anders naar de ander kijken of zeg je vast andere woorden dan dat je eerst bedacht had….wees duidelijk in je communicatie maar wees niet te hard, weet dat de ander slechts onderweg is net als jij……daardoor is de weg vrij om Samen verder te gaan om de wereld mooier te maken en het begint dus altijd bij JEZELF!!!!!

Heel veel wijsheid deze week en weet je dat je altijd de keus hebt om het anders te doen….we vinden veranderingen niet leuk maar toch is het tijd om in ieder geval iets te doen, begin klein, dan komt de rest vanzelf.

Warme Lichtgroet,

Hennie.