Onschuld…..

17e blog

Onschuld

Wat is schuld of onschuld, wie heeft schuld of is onschuldig……een thema waar velen de tanden op stuk bijten….!!

In het onze Vader komt het ook voorbij en komt in het leven van ieder mens aan de orde. We kunnen ons schuldig voelen over gedrag in het verleden, bijvoorbeeld in ons gezin waar we geboren zijn of bij het opvoeden van kinderen. We ontkomen er eigenlijk niet aan…..schuld in de bredere zin bekeken, dus voor mij vanuit de ziel, heeft een veel zachtere betekenis….we zijn hier op aarde om te leren, zodat onze ziel de kans krijgt om te evolueren.

Waar hebben we schuld op ons geladen of waar hebben we iets goed te maken, te vergeven vanuit het verleden. Het is een heftig thema, vaak ondergesneeuwd door heel veel emoties. Als we die eraf halen en durven kijken naar ons aandeel in het geheel, kan er heling plaatsvinden.

De ziel kent alleen maar het thema vergeving, daar zetten we dan op aarde het thema schuld tegenover, zwaar voor ieder van ons. We kunnen ons over zoveel verschillende thema’s schuldig voelen, soms klein soms groot, maar een mens die zich schuldig voelt kan er niet snel uitkomen omdat de omgeving maar vooral jezelf je aanpraat dat het helemaal fout is wat je hebt gedaan.

We worden allemaal als mens onschuldig geboren, geboren voor het geluk…maar vanuit de ziel hebben we situaties gekozen om te leren van de mensen waar we mee in aanraking komen, we hebben altijd de vrije keus om te doen wat we denken te moeten doen.

Kijk naar een kind en je ziet onschuld, de lessen over dader en slachtofferschap zijn in de ziel aanwezig maar nog niet zichtbaar. Als je meer kunt voelen, voel je vaak al dat wat geleerd wil worden op aarde. De situaties zijn altijd precies goed, het enige wat er dan overblijft is de vrije keuze.

Wat kies je in bepaalde situaties, wat zijn je lessen die geleerd willen worden, we denken dat we het vergeten zijn maar als we heel stil worden kunnen we de te leren les voelen en weet onze ziel de weg…. vergeven is daarbij een groot goed.

We hoeven niet te vergeten maar onszelf of de ander vergeven heeft een grote helende werking op allen die betrokken zijn bij de situaties die we mee maken. Maak het niet te groot, de tijd zal ons ook de weg wijzen, soms is het wijs om ons stil te houden en soms is het wijs stappen te ondernemen.

Als we om vergeving zoeken zal het universum (God) altijd thuis geven….we kloppen nooit voor niets aan en als we soms de ondersteuning niet voelen dan is gewoon vragen vaak al genoeg, later zal dan een antwoord of inzicht tot je komen.

Stil worden is daar wel een voorwaarde voor, mediteren, bidden in de natuur zijn, alles helpt om tot mooie oplossingen te komen, voor jezelf en anderen, we zijn immers allemaal met elkaar verbonden….!!!

We leren veel van mensen die ons voor ons gevoel dwars zitten, ze zijn juist vanuit de ziel je een spiegel aan het voorhouden hoe je kunt groeien van deze voor jou moeilijke situatie. Als mens heftig om mee om te gaan maar als ziel een grote groeimogelijkheid.

Wens je veel mooie inzichten, en om de onschuld te zien….kijk naar pasgeboren baby’s, jonge dieren…zoek mooie plaatjes die voor jou onschuld representeren en mediteer erop, je zult zien dat het Lichter voor je gaat voelen….probeer maar eens!!

De trilling van muziek is ook helpend en helend.

Warme lieve groet,

Hennie.

www.stapvoorstapsamen.nl