BEWUST WORDEN IS EEN MOOI PROCES

We denken vaak dat we weten wie we zijn en hoe we ons leven willen leiden of denken te weten wat we ‘moeten’ doen. En net zo vaak weten we dat eigenlijk niet of lopen we vast in patronen die onszelf in de weg staan en het gevoel geven niet verder te komen, rond te dobberen zonder te weten waar naar toe.

Of we lopen vast in een relatie: man, vrouw, ouders en kinderen en de rest van de familie. Meestal heeft dat bijzonder veel invloed op hoe we ons leven leiden. Gebeurtenissen uit het verleden die een belemmerende invloed hebben op ons leven nu – waar we soms geen weet meer van hebben omdat ze lang geleden zijn gebeurd, omdat we ze ver weggestopt hebben.

Zodra je je bewust bent van wat er gebeurt in bepaalde situaties, zodra je ‘anders’ naar jezelf kunt kijken, verandert de energiestroom. Ook in relatie tot anderen. Actie = reactie.

VERANDERING BEGINT BIJ JEZELF

Precies. Jij bent net als ieder ander gevormd door je eigen verleden, ouders, gebeurtenissen. Daar heb je bij anderen geen invloed op. Het enige waar jij invloed op hebt is je eigen kijk op jezelf en hoe je de wereld en de mensen om je heen ervaart. Als je daar bewust van bent, als je bewust bent van je eigen rugzak en weet wat er inzit, dan kun je het er ook uitgooien. En als jij verandert, verandert (jouw ervaring van) de wereld om je heen met je mee!

Dat is een proces dat niet altijd gemakkelijk is, maar altijd waardevol. Een proces met het doel je eigen kern en kracht te (her)ontdekken en vandaaruit jouw leven voluit te leven, zoals het voor jou bedoeld is.

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN!

Hennie Gjaltema en Arjen de Boer zijn de mensen van StapVoorStapSamen die je daarbij helpen. Ze geven je de benodigde inzichten en begeleiden je. In dit proces leer je via hun hoe je in dit leven je koers kunt terugvinden, opnieuw uitzetten of verder uitbouwen en vormgeven.

De praktijk StapVoorStapSamen biedt je verschillende wegen om jouw doel te bereiken en je daarin te ondersteunen:

• De blauwdruk van mensen of de kern van een probleem herkennen
• Lichaams- en energiewerk
• Traumawerk
• Werken met chakra’s
• Aura’s lezen
• Familieopstellingen (systemisch werk)
• Wandelend coachen
Osho zen kaart legging
• Huizen schonen
• Dromen duiden

Lees meer bij wat we doen

De cirkel

Een slachtoffer smeekte tot iemand, die hem een stukje op dezelfde weg vergezelde:
‘Zeg me, wat voor ons van waarde is.’
De ander gaf hem tot antwoord:
‘Het eerste dat van waarde is, is dat we voor een bepaalde tijd in dit leven verkeren, zodat het een begin heeft, waarvoor al veel bestond, en, als het einde komt, het weer in het vele daarvoor terugvalt.
Want net als een bij zich sluitende cirkel, zijn einde en begin een en hetzelfde geworden, zo sluit het hiernamaals van ons leven naadloos aan op zijn eigen hiervoormaals, alsof daartussen geen tijd bestond.
Tijd hebben wij daarom alleen maar op dit moment.
Het volgende waardevolle is dat dat wat wij in de tijd doen, zich van ons losmaakt, alsof het tot een andere tijd behoort; wij worden, omdat wij geloven dat wij iets doen, slechts als een werktuig opgeheven, en voor iets dat ons overstijgt gebruikt, en weer weggelegd.
Als wij vrij zijn, worden wij volmaakt.’
Het slachtoffer vroeg:
‘Als wij en alles wat wij doen, zijn eigen tijd heeft en tot een einde komt, wat telt er dan, als onze tijd afgesloten wordt?’
De ander sprak:
‘Wat van waarde is, zijn het hiervoormaals en het hiernamaals: zij zijn een en hetzelfde.’
Toen scheidden hun wegen zich en hun tijd en allebei hielden zij zich stil en in.

Daarnaast organiseert StapVoorStapSamen spirituele avonden, creatieve workshops, een ‘Spirituele dag’ en een ‘Wandel- en ontdekkingstocht’. Je kunt er hier meer over lezen.

StapVoorStapSamen is opgericht door Hennie in 2002. In 2013 zijn Hennie en Arjen getrouwd en vormen nu samen StapVoorStapSamen.

“Het is onze intentie altijd bij elkaar te zijn in een heilig partnerschap van de ziel en dat we samen mogen werken in onze werkzaamheden, verbonden met onze zielenopdracht en dat we het goede in ons mogen delen met al die mensen wiens leven wij raken.”